ISSN 1308-8483
Ekonomik Prensiplerin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Planlama Sürecine Entegrasyonu Çalıştayı / Nurdan ÇAKIR TEZGİN
  Yayın Tarihi: 21.3.2011    


Ekonomik Prensiplerin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Planlama Sürecine Entegrasyonu Çalıştayı

Kıyı Ege'yi ve doğal olarak Foça kıyılarını da ilgilendiren bu çalıştayı sizlere duyurmayıı uygun bulduğumdan kamuoyuyla paylaşıyorum...

T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı (OCKKB) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programi (UNDP) Turkiye Temsilciliği tarafından duzenlenen "Ekonomik Prensiplerin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Planlama Sürecine Entegrasyonu Çalıştayı" 23 Mart 2011 tarihinde Gazi Park Otel / Ankara'da gerçekleştirilecektir.


Ekonomik Prensiplerin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Planlama Sürecine Entegrasyonu Çalıştayı

Tarih: 23.03.2011
Saat: 09.30
Yer: Gazi Park Otel / Söğütözü / Ankara

Düzenleyen taraf: Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliği

Amaç: Deniz ve kıyı koruma alanlarının sağladığı ekosistem hizmet ve ürünlerini ortaya çıkarmak, bu hizmet ve ürünlerin planlama ve karar alma süreçlerine entegrasyonuna yönelik pratik araçlar ve yaklaşımlar geliştirmektir.Eğitim:
• Ekosistem hizmet ve ürünleri olarak tanımlanan fonksiyonların tanıtılması
• Bu hizmet ve ürünlere ekonomik olarak değer biçilmesi: gerekçeler ve yöntemler (deniz ve kıyı alanları için)
• Kıyı ve deniz koruma alanları yükçek ölçek planlama çalışmalarında ekosistem hizmet ve ürünlerinden kaynaklanan ekonomik değerlerin yansıtılması
• Ekonomik analizler için araçların tanıtımı (senaryolar, ÇED vb süreçler)
• Varolan örnek uygulamaların paylaşılması

Çalıştay:
• Teorik bilgilerin pratiğe dökülmesi için grup çalışmalarının düzenlenmesi
• Deniz ve kıyı ana başlıklı çalışma gruplara ayrılarak spesifik alanlar üzerinden çalışmaların yapılması
• Grup sunumları sonucu geri dönüşlerin alınması

Hedef kitle:

- Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü) Sosyal Fiziki Altyapı Dairesi Başkanlığı
- Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı
(Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü)
- Ulaştırma Bakanlığı
(DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü)
- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
(Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü)
- Kültür ve Turizm Bakanlığı
(Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Tespit ve Emlak Dairesi Başkanlığı)
- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
(Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü)
- Çevre ve Orman Bakanlığı
(Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Milli Parklar Dairesi Başkanlığı)
-- Çevre ve Orman Bakanlığı
(Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı)
- Çevre ve Orman Bakanlığı
(Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Başkanlığı)
- Çevre ve Orman Bakanlığı
(ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü )
- Çevre ve Orman Bakanlığı
(Orman Genel Müdürlüğü Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı)
- Çevre ve Orman Bakanlığı
(Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av ve Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı)
- Maliye Bakanlığı
(Milli Emlak Genel Müdürlüğü)
- Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı
(EPPU Dairesi Başkanlığı)
-Muğla Özel Çevre Koruma Müdürlüğü
-Antalya Özel Çevre Koruma Müdürlüğü
-İzmir Özel Çevre Koruma Müdürlüğü
-Mersin Özel Çevre Koruma Müdürlüğü
-Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
(Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı)
-Sualtı Araştırmaları Derneği
-WWF Türkiye –Doğal Hayatı Koruma Vakfı
-Kıyı Alanları Yönetimi Türkiye Milli Komitesi

Beklenen Çıktılar:
• Farklı disiplenlerden planlamacıların bir arada çalışmalar yürütebilmesi
• Ekosistem hizmet ve ürünlerinin, bunların değerleme yöntemlerinin bilinmesi
• Ekonomik prensiplerin planlama süreçlerine uygulanabilmesi için çalıştay sonuç bildirgesi / rehberNurdan ÇAKIR TEZGİN2291   |   Hakkımızda    |    İletişim    |    Yasal Uyarı    |


    © FocaFoca.com tüm hakları saklıdır.   (03/2005)