ISSN 1308-8483
   ISSN 1308-8483
İZASAD 'Aliağa Göç Hareketleri, İstihdam ve Nüfusun Nitelikleri' konferansının sonuç bildirgesini yayınladı

   .:: Duyurular, Haberler  Yayın Tarihi: 22.4.2015    

İZASAD 'Aliağa Göç Hareketleri, İstihdam ve Nüfusun Nitelikleri' konferansının sonuç bildirgesini yayınladıİzmir Aliağa Stratejik Araştırmalar Derneği'nin (İZASAD) geçen hafta düzenlediği 'Aliağa Göç Hareketleri, İstihdam ve Nüfusun Nitelikleri' konulu konferansın sonuç bildirgesi yayınlandı. Gediz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı Yrd.Doç.Dr. Bekir Türkmen'in konuşmacı olarak katıldığı konferansta; Türkiye genelinden İzmir'e yaşanan göç hareketleri, Aliağa'da 2007-2014 Arası gerçekleşen göç hareketleri, Aliağa'da yoğun işgücü arzı ve ilçede nüfusun nitelikli hale getirilmesi için alınabilecek önlemler masaya yatırılmıştı.

Konferanstan edinilen bilgiler ışığında İZASAD tarafından hazırlanan sonuç bildirgesi; İZASAD Başkanı Rahmi Keskinoğlu imzasıyla kamuoyu ile paylaşıldı.

Başkan Keskinoğlu, www.izasad.org.tr isimli internet sayfasından da yayınladıkları sonuç bildirgesinin önümüzdeki günlerde kitapçık haline getirilerek Aliağa'da bulunan tüm kurum ve kuruluşlara dağıtılacağını açıkladı. Aliağa göç hareketleri, istidam ve nüfusun nitelikleri konulu konferansın sonuç bildirgesinin tam metni ise şöyle:

AMAÇ;
İZASAD olarak kuruluş amacımız da belirtmiş olduğumuz katkıları Aliağa'ya sağlamak adına organize ettiğimiz bu konferansın sonucunda hedeflediğimiz amaç; Hızla gelişen sanayimizin ve yapılacak olan yatırımların bir sonucu olarak görünen nüfus artışına dikkat çekmek, Gerçekleşen ve gerçekleşecek olan nüfus artışından dolayı oluşacak olan sorunlara çözüm önerilerinde bulunmak,
Elde edilecek olan ekonomiye katkı sağlayacak insan gücünü en verimli şekilde kullanma adına önerilerde bulunmaktır.

KONFERANS;
Sayın Doç. Dr. Bekir Türkmen Hacettepe, Selçuk ve Kastamonu Üniversitelerinde belli dönemlerde görev yapmıştır.
Gazi Üniversitesi'nde Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında 27 yıl süreyle öğretim üyeliği ve bölüm başkanlığı yürütmüştür.
Eğitim ve Sağlık Yüksekokullarında Müdürlük görevinde bulunan Doç. Dr. Türkmen, Pedagojik Formasyon Eğitimi, Müfettişlik Formasyon Eğitimi ve Sağlık Eğitimcilerinin Eğitimi projelerinde hazırlama, yönetme ve sonuçlandırma aşamalarında aktif rol oynamıştır. Ayrıca İzmir'de bir ilk olarak Gediz Üniversitesinde Sosyal Hizmet Bölümünün kurucusudur.

Sayın TÜRKMEN şu konular hakkında bilgi vermiştir.
Genelde Türkiye'deki her il, özelde İzmir'e yaşanan Göç Hareketleri,
Aliağa'da 2007-2014 Arası Göç Hareketleri
Son durum; Aliağa'ya yoğun işgücü arzı,
Nüfusun Nitelikli Hale getirilmesi için alınabilecek önlemler.

DOÇ. DR. BEKİR TÜRKMEN'İN KONFERANSINDAN ELDE EDİLEN BİLGİ VE SONUÇLAR.
Aliağa'nın Avantajları, Stratejik konum, Bulunduğu coğrafya, Arazi yapısı, Arazilerin kolay elde edilebilirliği, Mevcut lokal tesislerin, hacimlerin lojistik ihtiyaçları,Yakın bölge tesislerinin lojistik, ihtiyaçları (Manisa'ya olan demiryolu bağlantısı), Karayollarına olan yakınlığı, Havayoluna olan yakınlığı, Doğal yapısı,

Aliağa'nın Çekicilik Nedenleri;
Sanayileşme, İstihdam olanakları, Ucuz barınma, İş bulma ümidinin öteki yerleşim yerlerine göre daha gerçekçi olması, Hizmet sektörünün gelişmesi, Deniz, Doğa

İşsizlik Oranları;
2014 Ekim dönemine ait işsizlik oranları yüzde10,4 seviyelerinde gerçekleşmiştir.
15 yaş ve üzeri yaşlardaki kişilerin istihdam oranı yüzde 45,7 yani 26.138.000 kişidir. Bu oran erkeklerde yüzde 65 kadınlarda yüzde 26,8 olarak gerçekleşmiştir.

Organizasyonel İnovasyon;
Formal ve informal hizmet sunumları için, Örgüt modellerindeki değişimi yönetmek için, Finansman modellerindeki değişmeleri izleyebilmek için, Yeni teknolojik inovasyonun adaptasyonu için.

Sosyal İnovasyon;
Bilişsel Yardım, İletişimi Kolaylaştırma, Farkındalık Çalışmaları, Karar Verme Yeteneklerinin Geliştirilmesi, Sosyal Kişisel Çalışma, Sosyal Grup Çalışması, Toplum ile Çalışma, Sosyal Demografi ve Sosyal İnovasyon, Sosyal Yardımcı, Sosyal Hemşire, Sosyal Hekim, Sosyal Pedagog.

Teknolojik İnovasyon;
Kamu yerel yönetimler, sanayi işletmeleri arasında iyi bir iletişim ve koordinasyon, Etkin ve güvenli uzaktan izleme, İyileştirilmiş operasyon ve süreç yönetimi, Paydaşlar arasında bilgi ve veri paylaşımı,
Daha rasyonel kararlar için nefis, nüfus ve ailelere ilişkin trendleri doğru tahmin etme, İnsan kaynaklarının sosyal gereksinimlerini dikkate alarak daha iyi modellemeler yapabilmek.
Aliağa için en önemli tespit nitelikli veya az nitelikli işgücü arzında büyük artışın olduğudur. Bu artışın anlamı; daha çok kişinin daha uzun süreyle Aliağa'da, çalışma hayatında ve sosyal hayatta kalması demektir.

Ekonomik ve sosyal kalkınmanın birlikte gerçekleşmesi gereği ortadadır. Bu bağlamda, beşeri sermayenin sağlık ve eğitim hizmetleriyle daha iyi donatılması ve nitelikli hale getirilmesi gerekmektedir.

Sağlıklı ve eğitimli kişiler teknik ve organizasyonel değişimlere daha kolay adapte olmakta ve verimlilik artışı sağlanabilmektedir.
Sağlık ve eğitim hizmetleri arttıkça insanların nitelikleri artmakta, kamu ve yerel hizmetlere erişimde hakkaniyet daha çok sağlanmaktadır.

20-50 yaş arası nüfusun toplam nüfusa oranı yüzde 51'dir. Bu da ekonomik katkı sağlayacak olan nüfusun fazlalığını ve niteliklerini artırıcı yatırımların yapılması gerekliliğinin önemini göstermektedir.
Yeni teknolojik yapı ve anlayışları oluşturabilmek için nüfusun nitelikli hale getirilmesi gerekmektedir.
İzmir il nüfusu 2007-2014 arası yüzde 10 artmış, 109,9942
Aliağa nüfusu 2007-2014 arası yüzde 39 artmış, 138,8438
Aliağa nüfusu İzmir 'den dört kat fazla artmıştır.
Bu durum sanayileşme ile göç arasında doğrudan bir ilişkinin olduğunu göstermektedir.
Sanayileşen bölgelerde; hem göç, hem de doğum sebebiyle göç artışı olur.
İngiltere'de Sanayi Devrimi böyle oldu.
Aliağa'nın gelişimi, İngiltere 'deki Liverpool 'a benzemektedir.
Aliağa'da hali hazırda büyük ve kurumsal sanayi şirketleri, ağır sanayi ve liman bulunmaktadır. Buna bağlı olarak yatırımlar hızlı bir şekilde artmaktadır.
Aliağa'da dış ticaret hızı artacak, yeni liman, demiryolu, hava yolu, karayolu yatırımlarının yapılmasına olanak sağlayacaktır.
Aliağa'da kadın nüfusunun erkek nüfusundan az olması, kadın istihdamının arttırılması konusunda ivedilikle önem kazandırmaktadır.

Bunun için nitelikli kadın sayısını arttırmak, işgücü kaynakları ile endüstrinin ve hizmet sektörünün beklentilerini dengelemek üzere Aliağa İstihdam Merkezi kurulmalıdır. Bu merkeze Kaymakamlık, Belediyemiz, Büyük Sanayi Kuruluşları ve Üniversiteler destek vermelidir. Bu merkezde alanlarında temayüz etmiş planlamacı, ekonomist, işletmeci ve davranış bilimciler olmalıdır. Bu merkezin Dünya Bankası, Avrupa Birliği Fonları, Merkezi Bütçe ve İZKA tarafından finansmanı sağlanmalıdır.
İnsan hayatının Yetişkinlik döneminde;
Hizmet Öncesi Eğitimleri,Hizmet içi Eğitimler,İşbaşında Eğitim,Yetişkin Eğitimleri, Yeni Meslek ve Anlayışlara Yönelik Sertifika Eğitimleri, Örgün eğitim modelleri geçerlidir.

Yaşlılıkta;
Bakım Hizmetleri, Rehabilitasyon Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri, Yaşlı Aktivite Merkezleri, Huzurevleri önem kazanmaktadır.

Aliağa'nın hedefinde üniversite, geniş kapsamlı Sanat Akademisi, 1. Ligde oynayan futbol veya basketbol takımı olmalıdır.

Sosyal inovasyonda;
Hayatın her kademesi ve ilgili alanlar için gerekli olan, Sosyal Yardımcı, Sosyal Hemşire, Sosyal Hekim, Sosyal Pedagog. Programlarına önem verilmelidir.

Sadece sağlığın değil eğitimin, sanayinin ve yönetim anlayışının da bu çerçeve içine alınarak insan odaklı bir izlencenin geliştirilmesi önem kazanmaktadır.

Ana baba eğitimi, ekonomik bakımdan yeterli, sosyal bakımdan bilinçli ve öngörülebilir aile yapılarına ihtiyacımız vardır. Bu nedenle doğrudan aileyi, aileye götürülecek hizmet ve yardımları gerçekleştirmek üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kurulmuştur.
Zengin işgücü arzını avantaja dönüştürebilmek için; yeni işleri, yeni nitelikleri ve yeni anlayışları kazandırabilme adına aşağıdaki iş kollarıyla birlikte çalışmak durumundayız.
Sosyal Yardımcı, Sosyal Hemşire, Optisyenlik, Çocuk Bakıcılığı,
Hasta Bakıcılığı, Yaşlı Bakıcılığı, Çay ve çayevi hizmetleri, Kahve ve kahve evi hizmetleri,
Turizm ön büro hizmetleri, Turizm aşçılık,

Sayın Doç. Dr. Bekir Türkmen konferansın sonun da söylemiş olduğu son sözü konferansın ana düşüncesini oluşturmuştur.

"Siz istediğiniz kadar ekonomik kalkınmayı gerçekleştirin bu kalkınma sosyal terimler ile izah edilemiyorsa problemli bir kalkınmadır. Ekonomik kalkınma ve sosyal kalkınma müştereken gerçekleşmelidir. Sosyal Devletin bir anlamı da budur. "Okunma: 1193
Okunma: 1193
Booking.com


   |   Hakkımızda    |    İletişim    |    Yasal Uyarı    |


    © FocaFoca.com tüm hakları saklıdır.   (03/2005)